Líheň pro drůbež, husy, kachny | CNC obrábění | Větrání bez potrubí inVENTer | Darujte zdravý úsměv |

???? !!!! !!!! H a l l o w e e n !!!! !!!! ????
 

 

Co je to Halloween?

Halloween si v naich krajinch větinou spojujeme s Amerikou - U.S.A. Tento svtek je vak spjat s tradicemi a zvyky starch Keltu. Znm spe jako "Samhain" a znamen to "Konec lta". V Evropě se t slav jako "Duičky". Tento vraz je u ns v Česk republice vce zaveden.

Halloween se slav posledn noc keltskho roku, začnajc zpadem slunce 31.řjna a trvajc do vchodu slunce 1.listopadu. Jedn se o noc, kdy předěl mezi světem ivch a krlovstvm neivch je nejmen. Je to nejmagičtěj noc v roce.

V tto nejmagičtěj noci se dvaj svtc lucerny vyřezan z lucerny nebo tykve před kryt vchod do domu nebo přmo do okna. Dnes je mon vidět svtc tykve i na trvncch nebo cestch před domem. Tato světla měla vtat zemřel předky a zroveň slouit jako ochrana proti zlomyslnm duchům. Jako zdroj světla byly pouvny hořc kousky uhl, později se do dně usazovala svčka.

Vechno to s dn začalo v době kdy Evropt osadnci (předevm Irov) přijeli do Ameriky. Zde objevili praktickou věc: zde rostouc v Evropě neznm dně jsou vět a lepe se hod k vyřezvn ne řepa pouvan na starm kontinentě. Halloween tak nabral "druh dech" a od 19. stolet je slaven dokonce jetě vce ne dřve.           

Někdy tak Duičky!

Duičky se u ns v Česk republice slav vce ne Halloween !!! 

Ano i Halloween se u ns usadil, ale Řmsko-katolick vra - křesťan vyznvaj spe duičky, tj. vzpomnka na vechny věrn zemřel a slav se 2.listopadu. Křesťan se vak schzej u v neděli před tmto svtkem aby si vzpomněli na sv blzk zesnul osoby. Zapaluj svce na hrobech, co je obdoba Halloweensk dně se svc, a přin květiny s věnci, ktermi zdob hroby. To u je doba velmi sychrav a uschl list ze stromů se povaluje vude. Proto je tento svtek slaven v listopadu.

 

by Standa :-)

designed by Standa H. :-) 2004 - 2006